فهرست اصلی

 
طبسی - محسن چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۱ ساعت ۰۵:۲۱

Image
محسن طبسی

 

 

 

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام:  محسن

نام‌خانوادگى:  طبسی

تاريخ تولد : 29/2/1348

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى :  معماری

مرتبه علمى : استادیار

تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

عمران

یزد

ایران

كارشناسى ارشد

مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

هنر

ایران

دكترى

پژوهش هنر

تربيت مدرس

ایران

تخصص اصلى:  مرمت بناهای تاریخی و پژوهش هنر

آشنايى با زبانهاى خارجى :  انگلیسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات داخلى:

عنوان مقاله

نام مجله

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

واژه های معماری در دیوان حافظ

رواق

5

1379

-

 

بناهای تاريخی و محيط زيست، چالشها و راهکارها

هنرنامه

10

1380

-

 

باز خوانی وقفنامه و بررسی کالبدی مرکز محله عليقلی آقا

صفه

35

1381

-

علمی پژوهشی

نگاهی به کتاب معماری و شهر سازی ايران به روايت شاهنامه

رواق

6

1382

-

 

ميشل فوکو؛ شناخت شناسی و تصور قدرت

فصلنامه هنر

60

1383

-

 

صورت و معنا در نقاشی قهوه خانه؛ کاشيکاری با موضوع عاشورا

مطالعات هنر اسلامی

1

1383

دکتر خزایی

 

نگاهی به زندگی و آثار جان راسکين و ...

فصلنامه هنر

62

1383

دکتر آیت اللهی

 

قوانين جزايی حوزه ميراث فرهنگی؛ ...

اثر

36 و 37

1383

دکتر انصاری

علمی ترویجی

تأثير معماری گرمابه های ايران بر حمامهای اسلامی فلسطين

مدرس هنر

4

1383

دکتر پورجعفر

 

شهر و آسيبهای اجتماعی، چالشها و راهکارها

پیام مهندس

26

1384

-

 

جهانی شدن هنر و وظايف دولتها و هنرمندان

فرهنگ و هنر خراسان

13

1384

-

 

معرفی و بررسی ويژگيهای مسکن روستايی سيستان و بلوچستان

مسکن و انقلاب

110

1384

-

 

معماری از متن به حاشيه زندگی

طاق

22

1384

-

 

نگاهی به بنای قلعه سه کوهه زابل

پیام  مهندس

28

1384

-

 

نقش جامعه هنری کشور در نهادينه کردن فرهنگ پژوهشگری در سطح جامعه

پیام آفرینش

ویژه نامه

1384

-

 

زيبايی شناسی دينی در تزيينات معماری ايرانی

پیام مهندس

29 و 30

1384

-

 

ارايه ترکيب بهينه برای استحکام بخشی خشتهای مصرفی در مرمت بناهای تاريخی کوه خواجه سيستان

هنرهای زیبا

23

1384

-

علمی پژوهشی

بازتاب هويت ايرانی در معماری اسلامی ايران

طاق

23 و 24

1384

-

 

صورت و معنی شهادت در آثار نقاشی انقلاب

فرهنگ پایداری

6

1384

دکتر انصاری

 

پژوهشی درباره گرمابه های ايران

پیام مهندس

31

1385

-

 

زبان فضا در دو مسجد از مجموعه آرامگاهی شيخ احمد جام

طاق

25

1385

مهندس جامی

 

نگاهی به تأثير هنر در مناسبات نسلی

فرهنگ و هنر

2

1385

-

 

تعيين درجه مناسب هتل در خيابان امام رضا(ع) ، شهر مشهد

گشت و گذار

14

1385

مهندس طبسی

 

بررسی محتوی و شکل در نقاشی دهه اول انقلاب اسلامی

هنرهای زیبا

27

1385

دکتر انصاری

علمی پژوهشی

نُه تمدن برگزيده باستانی دارای فنآوری پيشرفته

گشت و گذار

16 و 17

1385

مهندس طبسی

 

نگاهی به داستان ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی

مجله مطالعات ایرانی

10

1385

دکتر طاووسی

علمی ترویجی

بازشناسی معماری مسکونی دوره پهلوی در شهر زاهدان

پیام مهندس

36

1385

-

 

بازشناسی ويژگيهای کالبدی گرمابه های ايران در دوره صفوی

هنرهای زیبا

29

1386

آقایان دکتر انصاری، طاووسی، فخار تهرانی

علمی پژوهشی

روشهای باستان شناسی مجازی

گشت و گذار

19

1386

مهندس طبسی

 

بررسی طرح احيای حمام وزير اصفهان

پیام مهندس

37

1386

دکتر انصاری

 

هنر سنتی و مناسبات نسلی

جوانان و مناسبات نسلی

1

1386

مهندس رازانی

 

نقش دانشگاه ها در بازيابی و ارتقای جايگاه حرفه ای معماران

پیام مهندس

38

1386

مهندس طبسی

 

مطالعه تأثير اقليم در طراحي و ساخت گرمابه هاي ايران

صفه

44

1386

قایان دکتر انصاری، طاووسی، فخار تهرانی

علمی پژوهشی

باستان شناسي زير آب

گشت و گذار

21

1386

 

 

بازتاب هويت ايراني در معماري اسلامي

هويت ايراني

 

1386

 

 

مطالعه تطبيقي باغهاي سلطنتي ايران در دو اقليم مختلف

پيام مهندس

41 و 42

1387

 

 

مطالعه تطبيقي آرامگاه تورابگ خانم  و مقبره ارسلان جاذب

پيام مهندس

41 و 42

1387

 

 

ميدان عنصري مشترك در تمام اجتماعات انساني

راه و ساختمان

49

1387

 

 

هستي شناسي و فضا؛‌ پژوهشی در شناخت شناسي فضاي معماري

هنر معماري

8

1387

 

 

مطالعه تطبيقي باغهاي ايران و چين

پيام مهندس

43

1387

 

 

پله پله تا ملاقات خدا؛‌ مطالعه تطبيقي زيگوراتها

پيام مهندس

43

1387

 

 

مطالعه تطبيقي مسجد و قبا و مسجد جامع فهرج

راه و ساختمان

52

1387

 

 

سنت و نماد در هنر معاصر ايران

فصلنامه هنر

76

1387

 

 

مقالات علمى در کنفرانسها و همایشهای داخلى:

عنوان مقاله

نام کنفرانس

سال

همكار(ان)

مرمت مساجد، ضرورت بازنگری در انديشه ها و روشها

دومين همايش بين المللی معماری ...

1379

-

معماری، شهر سازی و مرمت بناهای تاريخی، نجات سرمايه های ملی و جهانی

گرد همايی پژوهشی اقتصاد و توسعه هنر

1379

-

بناهای تاريخی و محيط زيست، چالشها و راهکارها

سومين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست ايران

1379

-

گسترش دوره های آموزش مجازی در رشته معماری و گرايشهای آن

همايش ملی توسعه دانشگاه مجازی

1382

-

معماری، از متن به حاشيه زندگی

گردهمايی پژوهشی هنر و زندگی

1382

-

گرمابه های ايران در دوره صفويه (بخشی ناگفته از هنر عصر صفويان)

همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمين

1383

خانم فریناز فربود

هنر سنتی و مناسبات نسلی

همايش ملی مناسبات نسلی در ايران

1383

مهندس رازانی

بی هويتی فضاهای شهری، عاملی در تشديد گسست نسلها

همايش ملی مناسبات نسلی در ايران

1383

مهندس رازانی

بازتاب هويت ايرانی در معماری اسلامی

همايش هويت ايرانی؛ مؤلفه ها و راهبردها

1383

-

بازشناسی صورت و معنی شهادت در آثار نقاشی انقلاب و دفاع مقدس

همايش دانشگاه و دفاع مقدس

1384

-

قلعه سه کوهه، ميراث پابرجای سيستان

سومين کنگره تاريخ معماری و شهرسازی ايران

1385

-

بررسی طرح احيای حمام وزير اصفهان

کنگره بين المللی طراحی شهری

1385

دکتر انصاری

بازشناسی گرمابه های ايرانی، بر اساس آموزه های اسلام

همايش بين المللی هنر نبوی

1385

آقایان دکتر انصاری، طاووسی، فخار تهرانی

بررسی محتوا و شکل در نقاشی دهه اول انقلاب اسلامی

همايش بين المللی هنر انقلاب

1385

دکتر انصاری

بازيابی اجزا و عناصر نقاشی قهوه خانه در نمادهای نقاشی انقلاب اسلامی

همايش بين المللی هنر انقلاب

1385

دکتر خزایی

مطالعه وجوه پزشکی و بهداشتی استحمام در دوره اسلامی ايران

همايش ملی طب النبی (ص)

1385

آقایان دکتر انصاری، طاووسی، فخار تهرانی

شوشتر جزيره اي در خشكي

همايش ملي پدافند غيرعامل

1387

 

زبان فضا در معماري مسجد گوهرشاد

پيش همايش مكتب شيراز

1387

 

شوشتر شهري بر پايه معيارهاي پدافند غير عامل

كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي

1387

 

حفاظت و مرمت آتشكده آذر برزين مهر

سخنراني در مؤسسه آموزش عالي توس

1387

 

گرمابه هاي دوره صفوي

اداره كل موزه هاي آستان قدس رضوي

1388

 

 كتابهاى تاليفى:

نام كتاب

ناشر

کتاب جامع مرمت بناهای تاریخی ایران

در حال تدوین

گرمابه های ایران

آماده چاپ

آشنایی با مرمت تزیینات وابسته به معماری

آماده چاپ

كتابهاى ترجمه اى:

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

Martin Dow

-

The Islamic Baths of Palestine

گرمابه های اسلامی فلسطین

آماده چاپ

3. عضويت در مجامع علمى

       عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

 نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

سازمان ICOMOS

ایران

1378

تا کنون

AIA

آمریکا

2000

تا کنون

شورای پژوهشی ارشاد خراسان رضوی

ایران

1385

1386

شورای پژوهشی صدا و سیمای خراسان رضوی

ایران

1385

تا کنون

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

ایران

1376

تا کنون

شوراي پژوهشی پژوهشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

ايران

1388

تاكنون

Itinerant Workshop on Conservation & Management of Persian Timurid & Mughal Architecture

India

2009

 

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

نشریه بین المللی گشت و گذار

عضو هیئت تحریریه

1385

1386

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

طرح پژوهشی ارايه معيارهای ساخت و ساز، تفکيک و سيمای شهری خانه های مسکونی در شهر زاهدان با توجه به اصول، مبانی و سبک معماری وشهرسازی زاهدان

معاونت پژوهشی دانشگاه سيستان و بلوچستان

1382

طرح پژوهشی جلوه های هنر ايرانی در حرم مطهر امام رضا(ع)

مديريت واحد آموزش و پژوهش صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، مرکز خراسان رضوی

1384

طرح پژوهشی بررسی آسيبهای هنر نمايش در شهر مشهد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

1385

طرح پژوهشی بررسی راهکارهای افزايش ميزان استفاده مردم از سينما در خراسان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

1385

رساله دکتری شناسايی و تحليل عوامل مؤثر بر تغييرات کالبدی و عملکردی معماری گرمابه های ايران در دوره صفوی

دانشگاه تربيت مدرس

1386

طرح پژوهشی طرح احيای مجموعه مسجد جامع، مدرسه نجوميه، و آب انبار گناباد

سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی

1386

طرح پژوهشي طرح حفاظت و مرمت بناي آتشكده آذر برزين مهر شهرستان سبزوار

سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی

1387

طرح پژوهشي ميزان اثر بخشي تبليغات محيطي در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد  

اداره کل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي

1387

پژوهشگر نمونه دانشکده هنر

دانشگاه سيستان و بلوچستان

1379 تا1382

پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری

منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی

1384.85

پژوهشگر برتر گروه هنر و معماری

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384و85و86

نفر اول جشنواره شهيد علم الهدی، بخش مقاله

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

1384

نفر سوم نخستين جشنواره رسانه ای ميراث فرهنگی، بخش مقالات پژوهشی

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

1385

پژوهشگر برتر چهاردهمين جشنواره توليدات صدا و سيمای مراکز استانها، در بخش پژوهشهای کاربردی

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

1385

پژوهشگر شاخص كشور در گروه هنر و معماري دهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور

وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

1388

استاد نمونه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

1388

5. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آشنایی با مرمت ابنيه

روش تحقیق/ روش تحقیق در شهرسازی

حقوق معماري

معماری اسلامی

عناصر و جزییات ساختمانی

كار آفريني

علايق پ‍‍ژوهشى : معماری اسلامی ایران- گرمابه های ایران- مرمت بناهای تاریخی- تزیینات معماری ایران

6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدیر گروه مرمت بناهای تاریخی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1379

1383

معاون آموزشی دانشکده هنر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1379

1381

مدیر گروه طراحی صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

1386

1388

معاون آموزشی دانشکده معماري و هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

1387

1388

رئيس دانشكده معماري و هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

1388

تاكنون

7. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى :  ,   این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید           این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید          This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

8. آدرس محل كار

آدرس  دانشكده : مشهد- بلوار امامیه- خیابان استاد یوسفی- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده معماری و هنر- دفتر رياست دانشكده

شماره طبقه و اتاق : طبقه دوم

شماره تلفن تماس :  1262-664-511-0098

 

 
 

نظر سنجی

كداميك از موارد ذيل را اولويت بعدى سايت ميدانيد؟