جمعه, 29 شهریور 1398

دوشنبه 3 آبان 1395

بازديد از امكانات واحد پرينت و اسكن سه بعدي مركز تحقيقات بيولوژي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

-

 -

  -

w w w . i 3 d p . i r

تلفــــن : 09158957414

Telegram : @iran3dp